Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tố Na được kí hiệu: (11^23Na). Số p n e tr

Nguyên tố Na được kí hiệu: (11^23Na). Số p n e tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tố Na được kí hiệu: ({}_{11}^{23}Na). Số p, n, e trong nguyên tử Na lần lượt là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

p = e = 11

n = A - p = 12

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn