Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3p4<

Nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3p4<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3p4. Điện tích hạt nhân của X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3p4 => Cấu hình e đầy đủ: 1s22s22p63s23p4

Điện tích hạt nhân: Z = 16

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn