Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16. Vậy X là:

Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16. Vậy X là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16. Vậy X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

ZX = 16: 1s22s22p63s23p4

Số e lớp ngoài cùng là 6 và e cuối điền vào phân lớp p => nhóm VIA => phi kim

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn