Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm VIIA Nguyên tử X có cấu

Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm VIIA Nguyên tử X có cấu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. Nguyên tử X có cấu hình electron là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ STT chu kì = Số lớp e.


+ STT nhóm A = Số e lớp ngoài cùng.

Giải chi tiết:

+ Chu kì 3 → X có 3 lớp electron.

+ Nhóm VIIA → X có 7e lớp ngoài cùng (e cuối cùng điền vào phân lớp s hoặc p).

⟹ Cấu hình e của X là 1s22s22p63s23p5.

Đáp án D

Ý kiến của bạn