Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùn

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có : Chất X có lớp ngoài cùng là ns2np4 

=> Hợp với với H sẽ có hóa trị là 2 

Hay đó là chất H2S %H = 100% - 94,12 % = 5,88% 

Ta có tỉ lệ : 

5,88% / 2 = 100% / 2 + MX 

5,88(2 + MX ) = 200 

11,76 + 5,88MX = 200 

5,88MX = 188,24 

MX = 32 

=> Đó là lưu huỳnh S 

Hợp chất với oxit cao nhất 

Đó là : SO3 

%S = 32 / (32 + 16x3) x 100% = 40%

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn