Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt cơ bản là:          

Nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt cơ bản là:          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt cơ bản là:

            


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn