Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử kim loại M có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2

Nguyên tử kim loại M có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử kim loại M có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, M thuộc nhóm


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn