Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử nguyên tố T có tổng số hạt cơ bản là 31 hạt. Điện

Nguyên tử nguyên tố T có tổng số hạt cơ bản là 31 hạt. Điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử nguyên tố T có tổng số hạt cơ bản là 31 hạt. Điện tích hạt nhân của T là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

T có : p + n + e = 2p + n = 31

Mà :

(1 le frac{n}{p} le 1,5 Rightarrow 1 le frac{{31 - 2p}}{p} le 1,5 Rightarrow p le 31 - 2p le 1,5p Rightarrow 8,9 le p le 10,3)

=> p = 9 hoặc p = 10

Xét các phương án thấy p = 10 thỏa mãn.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn