Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử nguyên tố X có 5e trong các phân lớp s , nguyên tử

Nguyên tử nguyên tố X có 5e trong các phân lớp s , nguyên tử

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử nguyên tố X có 5e trong các phân lớp s , nguyên tử nguyên tố Y có 11e ở phân lớp p. Hợp chất M tạo bới X và Y chứa liên kết:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X có 5 e trong phân lớp s => đó là 1s2 ; 2s2 ; 3s1

=> cấu hình e : 1s22s22p63s1 => X là kim loại kiềm

Y có 11 e ở phân lớp p => đó là 2p6 ; 3p5

=> Cấu hình e : 1s22s22p63s23p5 => là Halogen

=> giữa Halogen và kim loại kiềm sẽ tồn tại liên kết ion

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn