Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34 hạt, số hạ

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34 hạt, số hạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34 hạt, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Số electron lớp ngoài cùng của X là:

        


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Tổng số hạt cơ bản là 34 hạt: 2Z + N = 34 (1)

- Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt: 2Z – N = 10 (2)

Giải (1) và (2) => Z = 11, N = 12

Cấu hình e : 1s22s22p63s1

Lớp ngoài cùng có 1e

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn