Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử nguyên tố Y có số khối là 16. Trong hạt nhân của Y

Nguyên tử nguyên tố Y có số khối là 16. Trong hạt nhân của Y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử nguyên tố Y có số khối là 16. Trong hạt nhân của Y, số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Nguyên tử nguyên tố Y có số khối là 16: Z + N = 16 (1)

- Trong hạt nhân của Y, số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện: Z = N (2)

Giải (1) và (2) => Z = N = 8

Cấu hình e : 1s22s22p4

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn