Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản là 40 hạt. Trong

Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản là 40 hạt. Trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản là 40 hạt. Trong hạt nhân của Y, số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt. Y có số khối là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Y có: p + n + e = 2p + n = 40 ; Trong hạt nhân Y : n – p = 1

=> p = 13, n = 14

=> A = p + n = 13 + 14 = 27

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn