Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử R tạo được Cation R<sup>+</sup>. Cấu hình e của R<

Nguyên tử R tạo được Cation R<sup>+</sup>. Cấu hình e của R<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử R tạo được Cation R+. Cấu hình e của R+ ở trạng thái cơ bản là 3p6. Tổng số hạt mang điện trong R là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cấu hình của R+ là 3p6

=> của R sẽ là 3p64s1

=>R có cấu hình đầy đủ là 1s22s22p63s23p64s1

=>tổng hạt mang điện trong R là ( p + e ) = 38

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn