Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử X có cấu hình electron 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup

Nguyên tử X có cấu hình electron 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử X có cấu hình electron 1s22s22p63s1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì e cuối điền vào phân lớp s => nhóm A

Phân lớp ngoài cùng 3s1 ( e cuối điền vào) => IA và chu kỳ 3

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn