Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào lớp M, ở trạng th

Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào lớp M, ở trạng th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào lớp M, ở trạng thái cơ bản có 3 electron độc thân. Điều nhận định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Lớp M có  n = 3. X có 3 e độc thân ở trạng thái cơ bản

=> Cấu hình e : 1s22s23s23p3

=> X ở chu kỳ 3 , nhóm VA

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn