Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhà máy đường Lam Sơn gắn với vùng nguyên liệu mía ở:

Nhà máy đường Lam Sơn gắn với vùng nguyên liệu mía ở:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhà máy đường Lam Sơn gắn với vùng nguyên liệu mía ở:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn