Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhai cơm chậm trong miệng thấy có vị ngọt vì tro

Nhai cơm chậm trong miệng thấy có vị ngọt vì tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhai cơm chậm trong miệng thấy có vị ngọt vì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của tinh bột.

Giải chi tiết:

Nhai cơm chậm trong miệng thấy có vị ngọt vì trong cơm có tinh bột, do xúc tác của enzim trong nước bọt nên tinh bột bị thủy phân thành glucozơ.

PTHH: (-C6H10O5-)n + nH2O (xrightarrow{{enzim}}) nC6H12O6.

Chọn B.

Ý kiến của bạn