Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhan đề “Cuộc chia tay của những con búp bê gợi lên cho

Nhan đề “Cuộc chia tay của những con búp bê gợi lên cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhan đề “Cuộc chia tay của những con búp bê” gợi lên cho em điều gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

Ý nghĩa nhan đề: Những con búp bê thường gợi liên tưởng đến sự hồn nhiên, trong sáng, vô tư. Cuộc chia tay của những con búp bê tạo ra một tình huống tâm lí – đó là cuộc chia tay không đáng có, cũng như không đáng có cuộc chia tay giữa Thành và Thuỷ – hai anh em vốn rất mực gần gũi, thương yêu và luôn luôn quan tâm, chia sẻ cùng nhau. Tên truyện, vì thế đã gợi ra được một tình huống đáng chú ý khiến người đọc phải quan tâm theo dõi.

Ý kiến của bạn