Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định chính xác trong các nhận định sau là:           

Nhận định chính xác trong các nhận định sau là:           

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định chính xác trong các nhận định sau là:

          


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. Trong liên kết cộng hoá trị, cặp e lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn

C. Liên kết cộng hoá trị không cực được thành nên từ các nguyên tử giống nhau hoặc có hiệu độ âm điện < 0,4

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực mạnh

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn