Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định chính xác về chất khử là:            

Nhận định chính xác về chất khử là:            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định chính xác về chất khử là:

           


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A sai vì chất khử là chất bị oxi hóa

B đúng

C sai vì chất khử nhường e nên có số oxi hóa tăng

D sai vì chất khử là chất nhường e

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn