Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào dưới đây không đúng về glucozo và fructozo :

Nhận định nào dưới đây không đúng về glucozo và fructozo :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào dưới đây không đúng về glucozo và fructozo :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

D sai vì Fructozo trong môi trường kiềm chuyển thành Glucozo nên có phản ứng tráng bạc.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn