Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào không đúng về hậu phương trong kháng chiế

Nhận định nào không đúng về hậu phương trong kháng chiế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào không đúng về hậu phương trong kháng chiến chống Pháp?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích các đáp án để chọn đáp án đúng.

Giải chi tiết:

- Nội dung các đáp án A, C, D là nhận định đúng về hậu phương trong kháng chiến chống Pháp.

- Nội dung đáp án B loại vì ngay cả trong vùng kháng chiến vẫn có hậu phương và hậu phương không phân biệt được ranh giới rạch ròi với tiền tuyến.

Chọn B

Ý kiến của bạn