Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây đúng Kim loại có mặt ở tất cả các

Nhận định nào sau đây đúng Kim loại có mặt ở tất cả các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết phần Đại cương về kim loại.

Giải chi tiết:

A đúng, kim loại có mặt ở tất cả các nhóm B và từ nhóm IA đến nhóm VIA.

B sai vì dãy điện hóa được sắp xếp theo chiều tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần.

C sai vì hợp kim không phải "hợp chất" mà là "hỗn hợp".

D sai vì cặp oxi hóa của kim loại là dạng oxi hóa/dạng khử của 1 kim loại.

Đáp án A

Ý kiến của bạn