Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu về đột biến g

Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu về đột biến g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu về đột biến gen?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhận định không đúng là D

Đột biến gen phát sinh nhưng nếu là đột biến lặn, sẽ có thể không được biểu hiện ra kiểu hình ở cơ thể dị hợp tử

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn