Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của n

Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn