Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân tố nào ảnh hưởng lớn tới chế độ nước của các con s

Nhân tố nào ảnh hưởng lớn tới chế độ nước của các con s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố nào ảnh hưởng lớn tới chế độ nước của các con sông ở Việt Nam?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 15 – Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.

Giải chi tiết:

Nhân tố ảnh hưởng lớn tới chế độ nước của các con sông ở Việt Nam là chế độ mưa. Chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa, mùa mưa trùng mùa lũ, mùa khô trùng mùa cạn.

Chọn A

Ý kiến của bạn