Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân tố nào dưới đây phân biệt sự giải thích quá trình hình

Nhân tố nào dưới đây phân biệt sự giải thích quá trình hình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố nào dưới đây phân biệt sự giải thích quá trình hình thành loài mới với quá trình hình thành đặc điểm thích nghi?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quá trình cách li sinh sản giúp phân biệt quá trình hình thành quần thể thích nghi và quá trình hình thành loài mới

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn