Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quầ

 Nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải: Các nhân tố sinh thái vô sinh tác động trực tiếp và một chiều lên sinh vật mà không phụ thuộc vào mật độ cá thể của quần thể; các nhân tố sinh thái hữu sinh là các yếu tố bị chi phối bởi mật độ các thể của quần thể.Chọn đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn