Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhận xét không đúng khi so sánh sự kh

Nhận xét không đúng khi so sánh sự kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét không đúng khi so sánh sự khác nhau về cấu trúc, chu trình dinh dưỡng và chuyển hóa năng lượng giữa các hệ sinh thái tự nhiên với các hệ sinh thái nhân tạo là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B – sai , trong hệ sinh thái nhân tạo để nâng cao năng suất sinh học thì chuỗi và lưới thức ăn thường  ngắn và thường  không có đầy đủ các thành phần như trong hệ sinh thái nhân tạo

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn