Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét không đúng là : Trong số các các chất : Vinylaxeti

Nhận xét không đúng là : Trong số các các chất : Vinylaxeti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét không đúng là :

Trong số các các chất : Vinylaxetilen ; axit fomic ; etilen glicol ; axit glutamic ; axetandehit có :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

3 chất tác dụng với AgNO3/NH3 : Vinylaxetilen ; axit fomic ; axetandehit

3 chất tác dụng với nước Brom : Vinylaxetilen ; axit fomic ; axetandehit

2 chất tráng bạc : axit fomic ; axetandehit

2 chất tác dụng với C2H5OH tạo este : axit fomic ; axit glutamic

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn