Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào dưới đây đối với Hiệp định Pari 1973 về ch

Nhận xét nào dưới đây đối với Hiệp định Pari 1973 về ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào dưới đây đối với Hiệp định Pari (1973) về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích các phương án để chọn ra phương án phản ánh đúng khi nhận xét về Hiệp định Pari (1973).

Giải chi tiết:

A loại vì với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh tức là thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc và chấp nhận đến đàm phán với ta tai Pari.

B chọn vì Hiệp định Pari (1973) về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam là thắng lợi phản ánh kết quả của việc kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao.

C loại vì Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế đầu tiên công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.

D loại vì Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài và quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương là khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết.

Chọn B.

Ý kiến của bạn