Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây không đúng

Nhận xét nào sau đây không đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây không đúng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thủy phân trong môi trường bazo ta có thể thu được muối và ancol hoặc xeton hoặc andehit

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn