Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây không đúng về chèo dân gian Chèo l

Nhận xét nào sau đây không đúng về chèo dân gian Chèo l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây không đúng về chèo dân gian?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào phần tiểu dẫn trong tác phẩm Xúy Vân giả dại.

Giải chi tiết:

Chèo cổ còn được gọi là chèo truyền thống hay chèo sân đình là một thể loại sân khấu, kịch hát dân gian đặc sắc, sản phẩm nghệ thuật của nông thôn các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.  Nghệ thuật chèo là nghệ thuật tổng hợp, phối hợp nhuần nhuyễn giữa kịch bản, lời hát, động tác múa và âm nhạc.

Ý kiến của bạn