Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây là chính xác:          

Nhận xét nào sau đây là chính xác:          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây là chính xác:

         


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A sai vì chất khử là chất cho e

B sai vì chất oxi hóa là chất nhận e

C đúng

D sai vì quá trình oxi hóa là quá trình nhường e của chất khử

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn