Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ

 Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ điều hoà LC là không đúng ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn