Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét về vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu

Nhận xét về vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét về vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về thành thị trung đại ở Tây Âu (SGK Lịch sử 10, trang 59) để nhận xét.

Giải chi tiết:

- Kinh tế: Thành thị ra đời đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.

- Chính trị: Thành thị góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia, dân tộc.

- Xã hội: Góp phần dẫn đến sự giải thể của chế độ nông nô.

- Văn hóa: Thành thị còn là các trung tâm văn hóa. Thành thị mang không khí tự do và mở mang tri thức cho mọi người, tạo tiền đè chi việc hình thành các trường đại học lớn ở châu Âu.

⟹ Như vậy, thành thị ra đời có vai trò rất lớn, Mác ví thành thị là “bông hoa rực rỡ nhất của thời trung đại”.

Ý kiến của bạn