Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhật Bản đã làm gì để thúc đẩy sự phát triển của khoa h

Nhật Bản đã làm gì để thúc đẩy sự phát triển của khoa h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhật Bản đã làm gì để thúc đẩy sự phát triển của khoa học – kĩ thuật?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận.

Giải chi tiết:

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bị tàn phá nặng nề. Do đó, sau chiến tranh, về khoa học – kĩ thuật, Nhật không có điều kiện để nghiên cứu, phát triển ngay như các nước tư bản khác => Nhật phải chọn con đường ngắn hơn và nhanh hơn để phát triển thông qua việc mua bằng phát minh, sáng chế của nước ngoài.

Chọn: B

Ý kiến của bạn