Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiễm sắc thể giới tính ở động vật

Nhiễm sắc thể giới tính ở động vật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiễm sắc thể giới tính ở động vật


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương án đúng là A

B sai vì trên NST giới tính còn chứa cả những gen qui định tính trạng bình thường ( liên kết với giới tính )

C sai, tất cả các tế bào sinh dưỡng bình thường trong cơ thể đều có chứa bộ NST lưỡng bội của loài

D sai, NST giới tính cũng có khả năng trao đổi chéo trong giảm phân ở vùng tương đòng của NST giới tính

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn