Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễ

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm ADN và prôtêin loại histonĐáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn