Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát

Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệm vụ chính là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 7)

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn