Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng Nga sau khi thàn

Nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng Nga sau khi thàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng Nga sau khi thành lập chính quyền Xô viết là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 51.

Giải chi tiết:

Nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng Nga sau khi thành lập chính quyền Xô viết là xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.

Ý kiến của bạn