Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt độ sôi của ancol etylic (I), anđehit axetic (II), axit

Nhiệt độ sôi của ancol etylic (I), anđehit axetic (II), axit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt độ sôi của ancol etylic (I), anđehit axetic (II), axit axetic (III) và axit propionic (IV) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét về khối lượng mol thì (IV) lớn nhất nên có nhiệt độ sôi lớn nhất

(I);(II);(III) có khối lượng tượng đương nhau. Xét đến khả năng tạo liên kết hidro liên phân tử

Ta thấy axit axetic > ancol etylic > andehit axetic

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn