Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt độ trung bình năm của lần lượt các địa điểm : Lũng Cú,

Nhiệt độ trung bình năm của lần lượt các địa điểm : Lũng Cú,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt độ trung bình năm của lần lượt các địa điểm : Lũng Cú, Bỉm Sơn, Hà Tiên lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn