Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt năng của một vật là chỉ có thể thay đổi bằng truy

Nhiệt năng của một vật là chỉ có thể thay đổi bằng truy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt năng của một vật là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách: thực hiện công hoặc truyền nhiệt.

Chọn C.

Ý kiến của bạn