Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO<

Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4, thu được O2 và m gam chất rắn gồm K2MnO4, MnO2 và KCl. Toàn bộ lượng O2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 là 16. Thành phần % theo khối lượng của KMnO4 trong X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C nóng đỏ pứ với O2 thu được hỗn hợp khí có M = 32 → 2 khí là CO và CO2 với số mol = 0,04

Dùng quy tắc đường chéo tính được số mol CO = 0,03 và số mol CO2 = 0,01 → n O2 = 0,03/2 + 0,01 = 0,025.

                                   KClO3 → KCl +  3/2O2.

                                      x………………..3/2x

                                 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

                                      y………………………………y/2

Ta giải hệ: 122,5x + 158y = 4,385 và 3/2x + y/2 = 0,025 → x = 0,01 và y = 0,02            

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn