Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt phân hoàn toàn 0,1 mol muối M(NO<sub>3</sub>)<sub>2</s

Nhiệt phân hoàn toàn 0,1 mol muối M(NO<sub>3</sub>)<sub>2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt phân hoàn toàn 0,1 mol muối M(NO3)2 thu được 5,04 lít hỗn hợp khí (ở đktc) và 8 gam chất rắn. X là hỗn hợp gồm RBr và MBr2 với số mol bằng nhau. Lấy 31,4 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 67,2 gam kết tủa. Tổng số proton có trong nguyên tử M và ion R+ là ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nkhí = 0,225 mol = nNO2 + nO2

Bảo toàn N : nNO2 = 2nM(NO3)2 = 0,2 mol

=> nO2 = 0,025 mol

Bảo toàn khối lượng : mM(NO3)2 = mrắn + mO2 + mNO2

=> mM(NO3)2 = 18g => MM(NO3)2 = 180g => M = 56 (Fe)

,nRBr = nFeBr2 = a mol

Ag+ + Br- -> AgBr

Ag+ + Fe2+ -> Ag + Fe3+

X + AgNO3 dư : kết tủa gồm : 3a mol AgBr và a mol Ag

=> a = 0,1 mol

=> MR = 18 (NH4)

Trong ion R+ (NH4+) có số proton = pN + 4pH = 11

,pFe = 26

=> Tổng p = 37

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn