Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO<sub>3</sub> thu được V lí

Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO<sub>3</sub> thu được V lí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là (Ca=40, C=12, O=16)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CaCO3 -> CaO + CO2

100g                     22,4 lit

50g      ->              11,2 lit

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn