Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt phân hoàn toàn chất rắn gồm hỗn hợp các muối KHCO

Nhiệt phân hoàn toàn chất rắn gồm hỗn hợp các muối KHCO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt phân hoàn toàn chất rắn gồm hỗn hợp các muối: KHCO3, Ca(HCO3)2, Na2CO3. Sau phản ứng, thu được chất rắn chứa


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sai lầm: Các muối cacbonat đều dễ bị nhiệt phân hủy.


+ Các muối cacbonat không tan (thường KL hóa trị II) → bị nhiệt phân hủy.


+ Các muối cacbonat tan (của KLK) → không bị nhiệt phân hủy.


+ Tất cả các muối HCO3- → đều dễ dàng bị nhiệt phân hủy.

Giải chi tiết:

- 2KHCO3 (xrightarrow{{{t^0}}}) K2CO3 + CO2 + H2O

Muối K2CO3 bền, không bị nhiệt phân tiếp.

- Ca(HCO3)2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CaCO3 + CO2 + H2O

  CaCO3 (xrightarrow{{{t^0}}}) CaO + CO2

- Na2CO3 bền, không bị nhiệt phân.

⟹ Chất rắn thu được sau phản ứng là K2CO3, CaO, Na2CO3.

Đáp án B

Ý kiến của bạn