Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm NaNO<sub>3</sub> ; Al(NO<su

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm NaNO<sub>3</sub> ; Al(NO<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm NaNO3 ; Al(NO3)3 ; Cu(NO3)2 thu được 10g chất rắn Y và hỗn hợp khí . Hấp thụ khí Z vào 112,5g H2O được dung dịch axit có nồng độ 12,5% và có 0,56 lit một khí (dktc) duy nhất thoát ra. % khối lượng của NaNO3 trong hỗn hợp X là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn