Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiểu gen của người có trình tự các nucleotit rất giống với

Nhiểu gen của người có trình tự các nucleotit rất giống với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiểu gen của người có trình tự các nucleotit rất giống với các trình tự tương ứng ở tinh tinh. Giải thích đúng nhất cho  quan sát này là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giải thích đúng là người và tinh tinh có 1 tổ tiên chung tương đối gần

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn